Đào Tạo Kinh Doanh Cho Nhân Viên

Giới thiệu Công ty TNHH Công Nghệ Tự Động Kingtechz sẽ thường xuyên chia sẻ các tài liệu về kinh doanh bán hàng, kiến thức sản phẩm cho Nhân Viên